Ga naar de pagina-inhoud

Justitiepaleis Brussel

Wat en wie?

Wat gebeurt er met de opbrengst?

De dossierhoudende gerechtsdeurwaarder zal, na afhouding van de kosten die geleid hebben tot de verkoop, overgaan tot verdeling van de opbrengst van de verkoop onder alle gekende schuldeisers volgens een rangorde die door de wet is vastgesteld.

Wat wordt er verkocht?

  • - Roerende goederen die in beslag werden genomen naar aanleiding van een gerechtelijke procedure
  • - Goederen die tot de boedel van een faillissement behoren
  • - Goederen die vrijwillig te koop worden aangeboden

Telkens worden deze goederen verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Deze staat wordt geacht gekend te zijn door de koper en er is geen verhaal hieromtrent mogelijk

Wie verkoopt? Wie koopt?

De hele verkoop gebeurt onder toezicht en leiding van een gerechtsdeurwaarder. Hij laat zich bijstaan door het personeel van de veilingzaal en een roeper. Eenieder die geregistreerde toegang heeft gekregen tot de veilingzaal kan een bod uitbrengen. Elk bod dat wordt gedaan dient aanvaard te worden door de gerechtsdeurwaarder. Hij beslist in laatste aanleg over mogelijke geschillen.

Volgende verkoop

Donderdag 28 januari 13:00u

Agenda

  • Donderdag 28 januari 13:00u

Het spijt ons dat we onze verkoop moeten opschorten tot 31/1/2021.

Blijf op de hoogte met onze email alerts!

algemene voorwaarden

Locatie

Klein Eiland 9, 1070 Anderlecht
T. 02/513.34.47
F. 02/502.42.25
info@verkoopzaalbrussel.be